Aller au contenu principal

22.12.2017 Espoo, Suomi (Finlande) (4/6): Lettres à Karaba // Kirjeitä Karabaan

kuvituskuva-recolte-e1515968336679.jpg

Deux étudiantes du Lycée de Tapiola ont ecrit aux cultivateurs du village de Karaba au Burkina Faso // Kaksi Tapiolan lukion opiskelijaa kirjoitti kirjeen puuvillanviljelijöille Karaban kylään Burkina Fasoon.

(suomenkielinen teksti ranskankielisen alapuolella)

« Salut cultivateurs de coton du village de Karaba,

Nous vous écrivons du Lycée de Tapiola, en Finlande. Nous sommes des jeunes de 19 ans, et nous sommes en classe terminale. Au début de ces cours, nous n’en savions pas beaucoup sur la culture du coton et ses problèmes. Après que nous ayons vu et lu vos interviews (sur le blog Connected by Cotton), nous comprenons un petit peu plus.

Pour nous aussi, le coton a une place au quotidien du matin au soir. Nous n’étiions cependant pas par le passé beaucoup instruits sur le coton et sur sa production, bien que nous dormons dans des draps en coton, utilisons des serviettes en coton et bien de nos vêtements quotidiens qui contiennent du coton. Nous pensions que les cultivateurs de coton avaient une bonne rémunération de leur travail, parce que nous considérons que les produits du coton sont de meilleure qualité et sont plus durables que par exemple ceux en fibres synthétiques. Nous n’étions pas instruits de la réalité des problèmes rencontrés dans la culture du coton.

Le seul point dont on nous avait parlé à l’école sur le coton portait sur son influence sur l’industrialisation dans les pays occidentaux. Nous étudions l’histoire tous les deux, donc nous avons lu des livres sur le coton et sur son impact sur le commerce des esclaves à partir de l’an 1500. Vrai plutôt du point de vu des occidentaux, comme les pistes du commerce de l’esclavage en Europe et en Amérique du Nord. Nous ne savions pas réellement autre chose que le rôle du coton dans la politique de colonisation. Nous ne savions pas par exemple que le Burkina Faso est le plus grand producteur Africain de coton, malgré le peu de revenus des cultivateurs. Les prix des produits de coton sont raisonnables par rapport ceux de produits d’autres fibres , si bien que nous pensions que les cultivateurs de coton percevaient eux aussi un salaire raisonnable pour leur travail. Ce que nous avez dit sur les pratiques de la Sofitex est particulièrement choquant. Ils ravissent presque tous les revenus découlant de votre travail, et à vous il ne reste presque rien. Quand nous avons entendu comment vous gagnez peu d’argent par kilogramme de coton vendu nous étions choqués.

Votre communauté et vos efforts pour changer les problèmes que vous rencontrez sont admirables. Vous n’essayez pas d’avoir un avenir meilleur pour vous seuls, mais pour pratiquement tous les autres cultivateurs de coton maltraités. Dans le même temps vous augmentez notre connaissances à nous consommateurs occidentaux sur les problèmes relatifs à la culture du coton, comme justement ceci que les cultivateurs gagnent de leur production juste très peu de subside. »

« Hei Karaban kylän puuvillan viljelijät,

Kirjoitamme teille Tapiolan lukiosta Suomesta. Olemme 19-vuotiaita, ja käymme lukion viimeistä luokkaa. Emme tämän kurssin alussa tienneet paljoa puuvillan viljelystä ja sen ongelmista. Nähtyämme ja luettuamme teidän haastatteluitanne, ymmärrämme hieman enemmän.

Puuvilla on meillekin osa arkea – mukana aamusta iltaan. Emme ole kuitenkaan aiemmin olleet kovin tietoisia puuvillasta ja sen tuotannosta, vaikka nukumme puuvillalakanoissa, käytämme puuvillaisia pyyhkeitä, ja monet arkivaatteistamme sisältävät myös puuvillaa. Luulimme, että puuvillan viljelijät saavat hyvää korvausta tekemästään työstä, sillä me pidämme puuvillatuotteita monia muita esimerkiksi tekokuituja laadukkaampina ja pitkäkestoisimpana. Emme olleet tiedostaneet, kuinka ongelmallista puuvillan viljely todella onkaan.

Ainoa seikka, mitä meille on koulussa puuvillasta kerrottu, on sen vaikutus länsimaissa teollistumiseen. Pidämme molemmat historiasta, joten olemme lukeneet puuvillasta ja sen vaikutuksesta orjakauppaan 1500-luvusta lähtien – tosin lähinnä vain länsimaiden näkökulmasta, kuten orjakaupan jäljistä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Emme siis oikeastaan tienneet muuta kuin sen vaikutuksesta siirtomaapolitiikkaan. Emme esimerkiksi tienneet, että Burkina Faso on suurin puuvillan tuottaja Afrikassa viljelijöiden vähäisestä palkasta huolimatta. Puuvillatuotteet verrattuina muihin tuotteisiin ovat täällä kohtuullisen hintavia, joten luulimme viljelijöidenkin saavan kohtuullista palkkaa tekemästään työstä. Varsinkin kertomanne asiat Sofitexin käytännöistä ovat järkyttäviä. He lähes ryöväävät teidän tekemästänne töistä kaiken palkan, ja teille ei jää lähes mitään. Kun kuulimme kuinka vähän kilosta puuvillaa saa, olimme järkyttyneitä.

Yhteisöllisyytenne ja yrityksenne vaikuttaa kohtaamiinne ongelmiin ovat mielestämme todella ihailtava asia. Ette yritä saada parempaa tulevaisuutta vain itsellenne, mutta myös kaikille muille lähestulkoon kaltoin kohdelluille puuvillan viljelijöille. Samalla te myös lisäätte meidän länsimaalaisten kuluttajien tietoa kaikista puuvillan viljelyyn liittyvissä ongelmista, kuten juuri siitä, että viljelivät saavat tuotoistaan vain vähän korviketta. »

 

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :